Kontakti

Biedrība “Jelgavas mākslinieku biedrība”


Adrese:

Pulkveža O. Kalpaka iela 28,

Jelgava. LV – 3001, Latvija.


Valdes priekšsēdētājs:

Māris Brancis

maris.brancis@inbox.lv


Valde:

Ivars Klaperis

Anda Kalniņa


Rekvizīti:

Nodokļu maksātāja Reģ. Nr. LV40008151010;

Norēķinu konts LV06HABA0551027463810, A/S Swedbank.