Aktualitātes

Mārītes Leimanes darbu izstāde "Auduma pārvērtības"

05.07.2022 - 15.08.2022

Galerijā Apsīda, Rīgā, Skārņu ielā 10

Raita Junkera pasteļu izstāde "Klusā daba"

25.03.2022 - 25.08.2022

Indras Ciguns rūmē dažādām mākslām, Jelgavā, Akadēmijas ielā 28-59

Arhīvs